Dla autorów

Osoby zainteresowane wydaniem publikacji przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Białostockiej prosimy o:

zapoznanie się z:

  • wytycznymi dla autorów publikacji wydawanych przez OWPB,
  • wykazem dyscyplin i redaktorów naukowych

oraz dostarczenie:

–    przed wysłaniem pracy do recenzji:

  • maszynopisu publikacji w wersji papierowej (1 lub 2 egz. w zależności od rodzaju publikacji),
  • maszynopisu publikacji w wersji elektronicznej,
  • załącznika nr 2 Wniosek o rozpoczęcie cyklu wydawniczego,
  • załącznika nr 4 Informacja o proponowanych recenzentach;

–    po recenzji:

  • maszynopisu publikacji w wersji papierowej,
  • maszynopisu publikacji w wersji elektronicznej,
  • ustosunkowania się do uwag zawartych w recenzji(ach),
  • załącznika nr 5 Wniosek o wydanie publikacji do Regulaminu Wydawniczego

(Zgodnie z Zarządzeniem nr 655 Rektora Politechniki Białostockiej z dn. 26.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wydawniczego Politechniki Białostockiej.)

Zapraszamy serdecznie do współpracy

 

Załączniki:

Wytyczne dla autorow publikacji wydawanych przez OWPB (105 KB)
Wykaz dyscyplin i redaktorów naukowych (25 KB)
Załącznik nr 2. Wniosek o rozpoczęcie cyklu wydawniczego do Regulaminu Wydawniczego (10 KB)
Załącznik nr 4. Informacja o proponowanych recenzentach do Regulaminu Wydawniczego (15 KB)
Załącznik nr 5. Wniosek o wydanie publikacji do Regulaminu Wydawniczego (15 KB)
 

Zarządzenia dotyczące Oficyny Wydawniczej Politechniki Białostockiej umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej.